Jacek Gapski

Trener mentalny kadr menedżerskich, business coach ICF, Psycholog relacji


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jacekgapski.coach/templates/gapski/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Coaching

Proces coachingowy, to partnerski wysiłek Coacha i Klienta w przemyślanym i ukierunkowanym projekcie zmian
dotyczących przekonań, postaw, nawyków i zachowań Klienta, aby mógł On osiągnąć szybciej i łatwiej swoje indywidualne cele.

W projekcie tym, Coach pełni metaforyczną rolę Menedżera Strategicznego ds. metodologii procesu.
Klient natomiast, Menedżera Operacyjnego ds. zasobów i kierunku działań.” – Jacek Gapski

Indywidualne procesy coachingowe oraz warsztaty w zakresie umiejętności miękkich:

 • samodyscyplina i motywacja
 • zarządzanie czasem
 • nawyki
 • pewność siebie i poczucie własnej wartości
 • siła psychiczna i odporność na stres
 • psychoanaliza stylów myślenia
 • zdrowy balans życiowo-zawodowy
 • asertywność, sprawczość, odpowiedzialność
 • wizerunek osobisty
 • wprowadzanie zmian
 • skuteczna komunikacja
 • wypalenie zawodowe
 • wyznaczanie osobistych celów
 • relacje partnerskie i gotowość do związku
 • ścieżka kariery

Bezpłatna pierwsza konsultacja

+48 695 449 230

Dryfująca góra lodowa „ICEBERG jest metaforą formy pracy w coachingu. Unosi się ona jedynie w 1/7 swojej objętości ponad powierzchnią lustra wodnego, podczas gdy pozostała część 6/7 jest ukryta pod wodą stanowiąc dryfujący fundament wypierający część widoczną.

Osiągnięcie oczekiwanego „widocznego” efektu biznesowego lub osobistego, bardzo często wymaga skupienia uwagi i zaangażowania w obszarach, których pozornie „nie widać” lub też z różnych przyczyn są nieuświadomione. Dopiero wypracowane fundamenty takie jak: osobista postawa, nawyki, gromadzona wiedza, indywidualne doświadczenie, unikalne umiejętności i predyspozycje, połączone w jedną współdziałającą całość, mają szansę wynieść ponad powierzchnię TO, co ma być „widoczne”

Na czym polega proces coachingowy ?

Pojedyncze spotkanie z Coachem nazywa się sesją coachingową, ale najczęściej to za mało aby można było oczekiwać po nim znaczących zmian czy zamierzonych efektów. Coaching jest procesem, który polega na wspólnej pracy klienta z coachem w czasie cyklicznych spotkań, które odbywają się on-line lub na żywo, oraz przede wszystkim na pracy własnej klienta w czasie pomiędzy tymi spotkaniami. W tym czasie klient doświadcza refleksji związanej z przebiegiem sesji coachingowej oraz podejmuje określone działania względem swoich przemyśleń i wniosków. Własne zaangażowanie klienta jest kluczowym czynnikiem. To nie Coach zmienia życie ani biznes klienta, lecz to klient zmienia swój świat wewnętrzny wykorzystując do tego Coacha, aby samodzielnie zmienić to na czym mu zależy.

Jak Coaching działa na umysł ?

Umysł działa w pewnym sensie jak oprogramowanie. Nabyty z wiekiem system gromadzenia i interpretacji danych, tworzy z czasem system wartościowania i zarządzania tymi danymi. Tworzy się również pewien unikalny dla Ciebie algorytm podejmowania decyzji. Od tego też zależy ilość i jakość pojawiających się wniosków i własnych przekonań. Wiele z nich tworzy się pod pływem towarzyszących Ci ludzi.

Można powiedzieć, że Twoje oczy i uszy to Twoje podstawowe złącze USB, przez które zdobywasz dane z otoczenia. Twoje oprogramowanie znajduje się więc cały czas w fazie zbierania danych, gromadzenia, katalogowania ich oraz aktualizacji trzonu przekonań. Oczywistym jest więc fakt, że owo oprogramowanie może zawierać błędy poznawcze przez nietrafną bądź nie precyzyjną interpretację danych oraz błędne przekonania.

Warto zdawać sobie sprawę, że takie oprogramowanie podlega również ograniczeniom wynikającym z fizjologicznych uwarunkowań działania mózgu oraz wpływu hormonów, które dużym echem odbijają się na tym całym organicznym systemie. Tworząc odpowiednie warunki i wykorzystując sprzyjające okoliczności, można więc przy określonym nakładzie pracy zarówno wprowadzić poprawki do systemu, przetestować jego działanie, tworzyć skróty logiczne i uproszczenia nawykowe, stworzyć własnego antywirusa, efektywniejszy algorytm decyzyjny, oraz można też hakować oprogramowanie, gdy to potrzebne.

Coach zadając precyzyjnie dobrane pytania oraz specjalnie wybrane lub zaprojektowane ćwiczenia oraz zadania do wykonania, wywołuje refleksję nad danym problemem i skłania do przemyśleń pod różnymi kątami. Pytania mają najczęściej podłoże logiczne lub psychologiczne i służą testowaniu racjonalności lub emocjonalności klienta. Dzięki temu, klient rozszerza swoją perspektywę postrzegania i uzyskuje tym samym większą świadomość i klarowność tematyki nad którą pracuje. Innymi słowy – oprogramowanie klienta przechodzi weryfikację poprawności działania pod jego własnym nadzorem.

To nie Coach zmienia życie ani biznes klienta, lecz to klient
zmienia swój świat wewnętrzny wykorzystując do tego umiejętności Coacha,
aby samodzielnie zmienić to na czym mu zależy.

Jak zacząć ?

Termin

Zadzwoń i umów się na termin bezpłatnej konsultacji on-line lub na żywo.

Konsultacja

(60 - 90 min)

Coach zapoznaje się z obszarem do pracy aby określić czy może się podjąć zlecenia. Na tym spotkaniu zostaną wstępnie oszacowane pracochłonność i kosztorys całego procesu coachingowego oraz zostaną omówione warunki i zasady uczestnictwa.

Decyzja

Po konsultacji zarówno Coach jak i klient podejmują decyzję czy podejmują się współpracy. Jeśli obustronnie akceptują ustalenia, pozostaje podpisanie kontraktu i ustalenie terminu rozpoczęcia.

Umów termin konsultacji on-line

+48 695 449 230