Jacek Gapski

Trener mentalny kadr menedżerskich, business coach ICF, Psycholog relacji


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jacekgapski.coach/templates/gapski/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Diagnostyka psychometryczna

Badanie siły i odporności psychicznej

Odporność psychiczna, to zdolność człowieka do osiągania szczytowej formy i wysokich wyników mimo stresu, napięcia, trudności i problemów, które napotyka.
(Mental Toughness Questionnaire)


Jedyny uznany na świecie test siły i odporności psychicznej.


Jest on oparty na analizie czterech kluczowych dla siły psychicznej obszarów:

  • podejście do wyzwań,
  • poczucia kontroli i wpływu na otoczenie,
  • zaangażowania,
  • pewności siebie. Im większa siła psychiczna, tym wyższa skuteczność pracownika lub sportowca w kluczowych momentach sytuacji stresowych związanych np. z konkurencją i presją czasu. Osoby z wyższą odpornością psychiczną zajmują wyższe stanowiska w hierarchii organizacyjnej oraz zdobywają niewątpliwie wyższe wyniki i osiągnięcia zawodowe.


MTQ48 został stworzony we współpracy z AQR Ltd., będącym światowym liderem badającym i projektującym narzędzia psychometryczne. Jako rzetelny i wiarygodny został zarekomendowany przez British Institute of Leadership and Management.

Korzyści z badania:

  • Optymalizacja nakładów sił, środków i czasu przeznaczonych na rozwój i wsparcie pracowników bądź sportowców,
  • Sprecyzowanie wymogów dla ukierunkowanej pomocy/treningu po badaniu,
  • Umożliwienie popartych wynikami i normami decyzji personalnych.

Forma badania:

  • Kwestionariusz on-line 
  • Indywidualne lub grupowe sesje feedbackowe

Kompleksowe raporty:

  • Rozwojowy - dla kandydata, 
  • Coachingowy - dla menedżera/trenera. 
  • Grupowy – dla menedżera, określający tendencje poznawczo-behawioralne jego zespołu

Raporty zawierają:

  • Ocenę odporności psychicznej w czterech wymiarach, 
  • Pytania i wskazówki rozwojowe dla badanego i jego menedżera/trenera

Zastosowanie:

  • Sprawdzenie odporności na krótkotrwały i długotrwały stres, 
  • Przeanalizowanie czynników indywidualnych związanych z odpornością psychiczną, wpływających na efektywność pracy oraz skuteczność w kluczowych momentach, 
  • Przygotowanie do zindywidualizowanego rozwoju, 
  • Zaplanowanie systemowej poprawy zarządzania zespołem, 
  • Działalność profilaktyczna w obszarze wypalenia zawodowego, 
  • Wsparcie w rekrutacji i rozważaniu awansów.

Raporty zawierają:

  • 1 badanie/osoba + konsultacja 3h.
  • Wygenerowanie raportu dla zespołu/grupy + konsultacja 3h.

Koszt: 400 zł
Koszt: 400 zł

Badanie MTQ48 wraz z konsultacją wyników, jest punktem wyjściowym do rozpoczęcia kompleksowego treningu ponoszącego realny poziom siły mentalnej oraz poziomu odporności na stres.