Jacek Gapski

Trener mentalny kadr menedżerskich, business coach ICF, Psycholog relacji

Dla biznesu

 Rozwiązania dla biznesu z obszarów:  

 • analizy efektywności przedsiębiorstwa
 • treningu siły mentalnej
 • treningu menedżerskiego
 • przywództwa i stylów zarządzania
 • kształtowania wspierających nawyków
 • budowania synergii zespołu
 • wypalenia zawodowego
 • zarządzania projektami
 • badania odporności na stres narzędziem MTQ48
 • asertywności
 • relacjach partnerskich
 • testów psychometrycznych
 • wsparcie dla HR  

OD 2010 ROKU WSPIERAM PRZEDSIĘBIORCÓW, 
MENEDŻERÓW ORAZ OSOBY INDYWIDUALNE 
W FORMULE TRENERSKIEJ ORAZ COACHINGOWEJ.